Chữ Tâm Liền với chữ Tài

CHỮ “TÂM” LIỀN VỚI CHỮ “TÀI”

Chữ Tâm Liền với chữ Tài : Điều đáng quý nhất chính là tấm lòng của những người biết yêu thương đồng loại, biết cảm thong cho những người khó khăn hơn mình”

  trung thao linh chi, may bo thuoc bac