Túi đựng thuốc bó máy bó thuốc bắc

120,000 

Túi nhiệt từ trường thuốc bó  tăng hiệu lực máy hiệu ứng trường đa năng  ( Gồm Túi nhiệt từ trường thuốc bó Tổng hợp & Thấp khớp …vv..)

Túi đựng thuốc bó máy bó thuốc bắc

120,000 

Danh mục: